RSS
A A A
SmodBIP

Deklaracja dostępności

Wstęp do deklaracji:

Szkoła Podstawowa w Stróżnej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej BIP – http://www.strozna.bip.bobowa.pl/

  • Data publikacji strony internetowej: wrzesień 2011 r.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 19.10.2020 r.

Dane teleadresowe jednostki:

Szkoła Podstawowa w Stróżnej
Stróżna 188, 38-350 Bobowa

tel. 18 35 14 208,
fax 18 35 14 208
e-mail: spstrozna@wp.pl

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona podmiotowa BIP jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z wyjątkiem: • zamieszczone na stronie podmiotowej BIP informacje publiczne w postaci artykułów lub załączników nie są dostępne cyfrowo w całości, np. mapy oraz informacje, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, a także zamieszczone na stronie podmiotowej BIP informacje publiczne w postaci załączników, umieszczane są w formie skanów.

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP:

Strona podmiotowa BIP Szkoły Podstawowej w Stróżnej posiada następujące ułatwienia:

  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
  • mapa strony.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

  • Data sporządzenia deklaracji: 20.10.2020
  • Data ostatniej aktualizacji deklaracji 28.03.2022 r.

Deklarację sporządzono na podstawie oceny dokonanej przez Koordynatora ds. dostępności oraz Inspektora BHP Szkoły Podstawowej w Stróżnej.

Skróty klawiaturowe:

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

  • Koordynator ds. dostępności w Szkole Podstawowej w Stróżnej – Daniel Durlak
  • email: spstrozna@wp.pl
  • nr telefonu: 183514208

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Szkoła Podstawowa w Stróżnej obecnie nie zatrudnia pracownika posiadającego umiejętność posługiwania się polskim językiem migowym, nie zatrudnia także osoby świadczącej usługi komunikacji w języku migowym.

Procedura wnioskowo-skargowa:

Zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz.848 ze zm.) każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę
z zastosowaniem przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Może także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna:

Siedziba Szkoły Podstawowej w Stróżnej znajduje się przy drodze powiatowej w Stróżnej 188. Budynek nie posiada zamontowanej windy. Parter budynku jest dostępny dla osób
z niepełnosprawnością ruchową. Wejście znajduje się od strony ulicy, w celu przywołania pracownika szkoły można nawiązać kontakt telefoniczny pod nr 18 3514208.

Sanitariat w budynku Szkoły Podstawowej w Stróżnej umiejscowiony na parterze przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braillea, oznaczeń kontrastowych, a także oznaczeń
w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Szkoła posiada wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku można wejść z psem asystującym oraz z psem przewodnikiem.Opublikował: Andrzej Płaziński
Publikacja dnia: 28.03.2022
Podpisał: Andrzej Płaziński
Dokument z dnia: 07.05.2021
Dokument oglądany razy: 597